Politica de confidențialitate

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu caracter personal cât și libera circulație a acestor date, Regulament care impune un set unic de reguli privind protecției datelor cu caracter personal, societatea a luat la cunoștință prevederile tuturor regulamentelor susmenționate.

DeGEORGIA Diamonds preia următoarele informații cu caracter personale prin intermediul site-ului:

-informațiile de contact precum: nume, prenume, vârsta, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare.
-numele de utilizator și parola
– comentariile si alte tipuri de conținut pe care clientul le furnizeză pe site
-datele de localizare și anume cele derivate din adresa de livrare și adresa IP
-informatii despre activitatea online a clientului (informații despre istoricul și comportamentul de navigare al acestuia) prin utilizarea cookie-urilor

Scopurile pentru care DeGEORGIA Diamonds folosește aceste informații sunt următoarele:

-pentru a studia și a îmbunătăți calitatea serviciilor și a produselor de pe site, pentru analiza bazei de clienți, analiza datelor și a altor funcțiuni interne
– scopul de a comunica cu utilizatorul prin e-mail sau telefon mobil
-pentru a putea răspunde prompt solicitărilor clienților